CG eGOV - verzia 2019.4.2.190731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 22.10.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1254268 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1333407 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1200676 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 3443807 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 6404770 Spolu: 13636928 Spolu: 13636928
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 22.10.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1095504,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 584587,4 Nedaňové príjmy (S144042005): 365945,1 Granty a transfery (S144042005): 1126230,6 Daňové príjmy (S144042005): 1450812,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 158763,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 748819,6 Nedaňové príjmy (S144042004): 834730,9 Granty a transfery (S144042004): 2317576,4 Daňové príjmy (S144042004): 4953957,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1254268 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1333407 Nedaňové príjmy (S144042003): 1200676 Granty a transfery (S144042003): 3443807 Daňové príjmy (S144042003): 6404770 Spolu: 13636928 Spolu: 13636928 Spolu: 9013847,7 Spolu: 9013847,7 Spolu: 4623080,3 Spolu: 4623080,3
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.