CG eGOV - verzia 2019.3.2.190531-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 25.06.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1234540 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1333407 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1194679 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 3429971 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 6404770 Spolu: 13597367 Spolu: 13597367
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 25.06.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1106506,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1167003,3 Nedaňové príjmy (S144042005): 683208,8 Granty a transfery (S144042005): 2202674,2 Daňové príjmy (S144042005): 4038033,3 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 128033,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 166403,7 Nedaňové príjmy (S144042004): 511470,2 Granty a transfery (S144042004): 1227296,8 Daňové príjmy (S144042004): 2366736,7 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1234540 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1333407 Nedaňové príjmy (S144042003): 1194679 Granty a transfery (S144042003): 3429971 Daňové príjmy (S144042003): 6404770 Spolu: 13597367 Spolu: 13597367 Spolu: 4399940,9 Spolu: 4399940,9 Spolu: 9197426,2 Spolu: 9197426,2
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.