CG eGOV - verzia 2019.6.3.191213-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 22.01.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1254268 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1333407 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1227166 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 3710382 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 6409667 Spolu: 13934890 Spolu: 13934890
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 22.01.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1086813,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 0,4 Nedaňové príjmy (S144042005): 118023,0 Granty a transfery (S144042005): 471228,9 Daňové príjmy (S144042005): -250609,7 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 167454,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 1333406,6 Nedaňové príjmy (S144042004): 1109143,0 Granty a transfery (S144042004): 3239153,1 Daňové príjmy (S144042004): 6660276,7 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1254268 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1333407 Nedaňové príjmy (S144042003): 1227166 Granty a transfery (S144042003): 3710382 Daňové príjmy (S144042003): 6409667 Spolu: 13934890 Spolu: 13934890 Spolu: 12509433,8 Spolu: 12509433,8 Spolu: 1425456,2 Spolu: 1425456,2
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.