CG eGOV - verzia 2019.4.2.190731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 13.12.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1254268 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1333407 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1227166 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 3609450 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 6409667 Spolu: 13833958 Spolu: 13833958
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 13.12.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1100783,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 0,4 Nedaňové príjmy (S144042005): 185150,7 Granty a transfery (S144042005): 714007,9 Daňové príjmy (S144042005): 122907,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 153484,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 1333406,6 Nedaňové príjmy (S144042004): 1042015,4 Granty a transfery (S144042004): 2895442,1 Daňové príjmy (S144042004): 6286759,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1254268 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1333407 Nedaňové príjmy (S144042003): 1227166 Granty a transfery (S144042003): 3609450 Daňové príjmy (S144042003): 6409667 Spolu: 13833958 Spolu: 13833958 Spolu: 11711108,2 Spolu: 11711108,2 Spolu: 2122849,8 Spolu: 2122849,8
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.